DAIMONION.PL

Temat: Prawda czy fałsz ?
" />Informuję członków Spółdzielni Mieszkaniowej "MIECHOWICE", iż na pismo RN/86/2006 skierowane do mnie w dniu 26 czerca 2006 r o treści: (poniżej cytuję treść pisma):
Do przewodniczącego Rady Nadzorczej Jana Jeziorowskiego.
Uprzejmie prosimy o przedstawienie faktury za ogłoszenie płatne, które ukazało się w "Życiu Bytomskim" 26.06.2006 roku. Podejrzewamy bowiem, iż za nasze, spółdzielcze pieniądze prowadzi Pan swoją walkę polityczną.
Członkowie Społecznego Komitetu dla Obrony Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowej"Miechowice".
Podpis pod pismem Pani Katarzyna Krumińska-Kruczek.
Odpisując na Wasze w dniu 29 czerwca 2006 r.Nr pisma SMM/5253/2006 traktowałem Wasz Społeczny Komitet jako zespół ludzi kompetentnych, dlatego też w chwili obecnej dziwi mnie Wasze postępowanie.
Piszecie Państwo pismo żądające przedstawienia faktury za ogłoszenie płatne i jednocześnie nie czekając na moją pisemną odpowiedź publikujecie poprzez środki masowego przekazu Wasze wątpliwości co do finansowania w/w płatnego ogłoszenia w gazecie. Otrzymujecie Państwo odpowiedź na swoje pismo i mimo przekazanej Wam informacji, iż jestem gotów w każdej chwili i we skazanym przez Państwa miejscu i czasie przedstawić Wam wszystkie faktury, za wszystkie ogłoszenia zarówno prasowe jak i faktury za składane członkom spółdzielni życzenia świąteczne poprzez kanał informacyjny telewizji kablowej. Mam wrażenie, iż Państwu wogóle nie zależy na zapoznaniu się z fakturami, o które wnosicie swoje żądanie. Wydaje mi się, iż Wasze pytanie w tej sprawie ma jedynie charakter pytania retorycznego. Oczekuję od Państwa rzetelnej informacji udzielonej członkom Naszej Spółdzielni w oparciu o przesłaną Wam moją odpowiedź.
Biorąc pod uwagę to, iż być może Państwo zagubili gdzieś moją odpowiedź na Wasze pismo cytuję jego treść
Społeczny Komitet dla Obrony Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "MIECHOWICE" w Bytomiu.
Dotyczy: żądania przedstawienia faktury za ogłoszenie płatne, które ukazało się w prasie lokalnej "Życie Bytomskie" w dniu 26.06.2006 r.
W związku z Waszym żądaniem określonym w piśmie RN/86/2006 z dnia 26.06.2006 r. zauważam, iż w Waszym piśmie nie wskazujecie Państwo żadnej podstawy prawnej swojego żądania.
Zauważam jednocześnie, iż pod Waszym pismem widnieje jedynie podpis jedej osoby - Pani Katarzyny Krumińskiej-Kruczek, zamieszkałej przy ul. .............
Ponieważ nie znam osób, które są upoważnione przez Wasz Komitet do reprezentowania Was w kontaktach z innymi osobami fizycznymi, nie wiem czy w/w Pani jest stroną reprezentującą Wasze interesy. Nie ma to jednak dla mnie większego znaczenia, mając świadomość, iż w pewnym stopniu jestem osobą publiczną, jestem do Waszej dyspozycji w powyższej sprawie.
Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż nie wskazaliście Państwo miejsca i terminu, w którym chcielibyście zaspokoić swoją ciekawość - proszę o wyznaczenie miejsca i terminu spotkania oraz wyznaczenia osób upoważnionych przez Wasz Komitet w powyższej sprawie.
Informuję, iż nigdy dotychczas swojej działalności politycznej nie finansowałem ze środków spółdzielni.
Ponieważ w ostatnim okresie coraz częściej poruszana jest także sprawa mojego wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją przewodniczącego Rady Nadzorczej SMM, jestem gotowy zapoznać Państwa nie tylko z posiadanymi kakturami za ogłoszenia prasowe, ale również dochodami wykazanymi w rozliczeniach z urzędem skarbowym na druku PIT 8B, których źródłem jest dieta za udział w pracach organów Naszej Spółdzielni.
Informuję Państwa, iż moje dochody za pracę w Radzie Nadzorczej Naszej Spółdzielni jako przewodniczącego Rady wynosiły :
Roczny dochów netto za rok 2004 wyniósł - 2687,13 zł : 12 = 223,93 zł (netto)/ miesiąc.
Roczny dochód netto za rok 2005 wyniósł - 4128,21 zł : 12 = 344,02 zł (netto)/ miesiąc.
Proszę porównać diety członka Rady Nadzorczej odpowiadającego za swoje działanie zgodnie z zapisem art. 267a Prawa Spółdzielczego z wysokością diety członków Rad Osiedla, które to jako ciało opiniodawcze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności (tak jak Pan Szeszko i inni).
Oryginały faktur za ogłoszenia oraz druków PIT 8B przedstawię Państwu we wskazanym przez Was miejscu i czasie."
Z wyrazami szacunku Jan Pawel Jeziorowski
Źródło: forum.miechowice.net/viewtopic.php?t=81